måndag 29 oktober 2007

Välkommen till Köping med eller utan valfrihet?

Som väntat blev det nej till motionen om att införa vårdnadsbidrag i Köpings kommun. Men vi gav oss inte utan strid och jag måste säga en person som imponerade på mig ikväll var David Wiljebrandt (kd) - han var många gånger lysande i sin argumentation och egentligen var han den enda som var riktigt påläst och fattade vad förslaget skulle innebära. Från vänstersidan kom givetvis slagorden - kvinnofälla, för vem är vårdnadsbidraget, vem ska betala och varför?

Jag gav mig in i debatten efter ca. 2,5h och gav majoriteten ett besked som de inte riktigt ville tro på. Jag berättade för dom att regeringens jobbpolitik ger Köpings kommun möjligheten att införa vårdnadsbidraget, om de kalkyler om 6-7miljoner som kommunalrådet Roger Eklund uppskattat kommer att gälla. Det är nämligen som så att halveringen av arbetsgivaravgiften för unga har lett till att de 18-25åringar som kommunen har anställda ger kommunen 6miljoner över till ny verksamhet.

Idag så har vi KSAU, då kommer bla min motion om energisnålt villabebyggelse upp för behandling. När jag läser tjänstemannayttrandet så slås blir man bara så trött, så jag författade ett eget" läs nedan:

"Motion, försöksverksamhet med energisnål villabebyggelse.
Svar på stadskansliets yttrande

Köping har relativt billig fjärrvärme med låga taxor. De bygger på att Yara fortsätter driva sin fabrik vidare i Köping - inga tecken tyder nu på något annat och sopeldningen i Norsa vars framtid är mer osäker.

Visserligen kostar isolering och extra tätning mer än i ett standardhus men man slipper installera ett dyrt värmesystem i passivhusen så att byggkostnaden oftast blir densamma.
Syftet med motionen är att sätta Köping på miljökartan som den första kommun i länet som tänker lite längre genom att aktivt medverka med tomtlösningar för den typ av villabebyggelse som förmodligen blir dominerande i framtiden. Initiativet att kunna erbjuda tomter för passivhus skulle också kunna locka nya människor att bosätta sig i Köping samtidigt som kommunen skulle framstå som ett miljömässigt föredöme.

Större tomter med valfri placering av huset på tomten låter bra och därmed skulle det svåra misstaget vid detaljplaneringen av kvarteret Pelarskogen? där Statsarkitektkontoret i sitt förslag råkade vända 14 av 21 hus så illa att installation av solfångare försvåras.
När det gäller spetsvärme de kallaste vinterdagarna kan den lösas med en liten braskamin i stället för med el.

När det gäller byggkontrollen som blir extra viktig vid bygget av passivhus, vilket Stark mycket riktigt påpekar i sitt motionssvar finns ett behov av att kommunen kan tillhandahålla den oberoende kontrollfunktionen som krävs mot betalning.

Den bedömning som stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret gör av behovet av speciella kvarter för passivhus anser centerpartiet vara felaktig och helt utan visioner om framtidens byggande i Köping. En markering om kommunens förväntningar på byggnationen genom krav på solfångare i detaljplanen vore bra även om sådana troligen skulle installeras även utan speciella krav i detaljplanen på grund av sin lönsamhet vid nybyggnation, men skulle ge bra miljö-PR för Köpings Kommun


Fredrik Andersson
Gruppledare för Centerpartiet i Köpings Kommun"

I eftermiddag så åker jag till Värmland för att besöka Henke, Eva och Oskar i ett par dagar. Sen åker jag hem på torsdag för studiecirkeln som vi har på kvällen.

Ha det bäst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar