tisdag 2 juni 2009

Centerpartiet vill förenkla EU:s jordbrukspolitik!

EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika konkurrensvillkor. Den svarar idag för drygt 40 procent av EU:s totala budget och är EU:s enskilt största budgetpost. Av Sveriges årliga EU-avgift på 25-26 miljarder kronor återvänder ca en tredjedel i form av stöd och ersättningar till jordbruket. En hel del av dessa pengar hade aldrig behövts flyttats fram och tillbaka på detta sätt. Därför vill Centerpartiet se en mer förenklad gemensam jordbrukspolitik.

Centerpartiet vill se en gemensam jordbrukspolitik som framför allt inriktar sig på miljöhänsyn, öppna landskap och livsmedelssäkerhet och som bevarar de värden som marknaden inte kan hantera, men som samhället värdesätter. Idag kräver EU att minst 25 procent av landsbygdspengarna ska gå till miljö- och markskötsel. Vi vill att minst 50 procent av de medel som finns tillgängliga i Landsbygdsprogrammet ska användas till miljö- och markskötsel.

Turerna kring de svenska beteshagarna visar med oönskad tydlighet att en direkt tillämpning av EU:s regler kan få absurda konsekvenser för det enskilda medlemslandet. Centerpartiet anser därför att den traditionella svenska beteshagen, med gott om träd och buskar, ska omfattas av EU:s regelverk.

Centerpartiet vill också inrätta en expertpanel på livsmedelsområdet liknande FN:s klimatpanel. Panelen ska komma med rekommendationer och förslag baserat på vetenskaplig forskning, till exempel om läget i livsmedelsförsörjningen och om marknadsdiagnos.

Att lägga sin röst på Centerpartiet den 7 juni är att lägga sin röst på viljan. På ett grönt, företagsamt, öppet och tryggt Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar