lördag 28 februari 2009

100dagar kvar till EP-valet – Ditt uppdrag börjar nu!

Här om dagen så skickade jag ett sms till ett par kompisar och påminde om att det är 100dagar kvar till Europaparlamentets valet. ”Fredrik, varför ska jag rösta den 7juni och varför är det så viktigt? frågade en tjejkompis.

– Tänk dig att du har makten att skicka en person. En kvinna eller man att representera dig och Sverige i Europa! En person som du tror på, som delar dina värderingar och som du vill ska vara din röst i världens största parlamentariska församling och EU:s enda direkt folkvalda institution.
Lite ogreppbart? Ok, jag förstår det. Men det handlar om demokrati, vår framtid och hur vi vill leva våra liv! Fortsatte jag. Vi lever i en tid och värld full av valmöjligheter. Genom att göra vår röst hörd kan vi påverka vilket Europa vi vill leva i.

Jag kandiderar till Europaparlamentet för jag vill föra fram de värderingar som jag och Centerpartiet står för. Jag vill arbeta för mer företagsamhet och mindre byråkrati i EU. Ett Europa där utgångspunkten är den enskilda människans möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar!

Jag vill att EU ska bli bäst på småföretagsklimat! Idag upplever många småföretagare att EU krånglar till deras vardag och bidrar med onödig byråkrati. För att fler människor ska vilja starta företag så kan inte EU nonchalera och motarbeta småföretagare. Utgångspunkten måste vara att förenkla företagsamma människors vardag. Jag vill jobba för mer drivkraft och mindre byråkrati i EU!

Det europeiska samarbetet kan liknas vid ett söndagsbak där degen jäser och jäser. För att det ska kunna bli andra bullar i Bryssel behövs ett nytt ledarskap. Mitt recept är att vi ger EU mindre deg att kavla ut. För ett smalare vassare samarbete vill jag att EU fokuserar och kraftsamlar kring stora gränsöverskridandefrågor som miljö och handel.

Siffror från en ny Eurobarometerundersökning som gjorts av TNS Gallup visar att inte ens var tredje svensk känner till att det är val söndagen den 7 juni. Du som precis är uppe i att läsa denna artikel, känner nu till att det är val till Europaparlamentet den 7 juni. Du har ett ansvar och ska nu få ett uppdrag av mig. Berätta för tre personer att det är val till Europaparlamentet. Berätta att deras röst gör skillnad för hur Europa kommer utvecklas. Demokrati bygger på människors engagemang. Det minsta vi kan begära av varandra är att rösta. Din uppgift är inte mindre än så.

Själv står jag på plats 37. För att kryssa sig in i parlamentet krävs 12 300 personkryss. Två stycken andra kandidater som tänkt kryssa sig in i parlamentet är Abir Al-Sahlani och Marie Wickberg som jag tycker är Centerpartiets vassaste kandidater vid sidan om Lena Ek.

Ditt uppdrag börjar nu :)

onsdag 25 februari 2009

Nej tack till maktskifte - Trygg med alliansregeringen vid makten!

Äntligen reagerar Köpings nya kommunalråd med vapendragare på min debattartikel (september 2008) kring alliansregeringens höstbudget, ”en budget för rättvisa?”.

De redogör i sin insändare (Bbl/AT 10/2) för de positiva effekterna av jobbskatteavdraget i Köpings kommun. Trygg och Linderborg vill också veta hur alliansregeringen tänkt möta nedgången.

Sverige hör till de EU-länder som gör störst satsningar och har den mest expansiva inriktningen i finanspolitiken under kommande år. I spåren av finanskrisen följer nu en historiskt stor nedgång i världsekonomin. För ett liten, öppen och handelsberoende ekonomi som den svenska så får det omedelbara konsekvenser. Alliansregeringen genomför därför en gigantisk satsning på 40miljarder (1,3procent av BNP) för 2009 på åtgärder för att öka efterfrågan i ekonomin och dämpa effekterna av nedgången som följer i finanskrisens spår.

Inriktningen består i att: Motverka konjunkturnedgången och mildra effekterna på arbetsmarknaden. Skapa goda förutsättningar för sysselsättningen att ta fart när det vänder igen. Värna fortsatt sunda offentliga finanser även i period av svagare tillväxt.

När oppositionen kallar alliansregeringens skattesänkningar för att “sprätta ut” pengar, finns en mycket tydlig värderingsskillnad, som om pengarna vore statens och inte medborgarnas? När kraven kom på att staten borde köpa Saab svarade Näringsminister Maud Olofsson konsekvent att “skattebetalarnas pengar” inte skulle användas för att köpa bilfabriker.

Förstår jag vänsterpartisterna rätt så vill de avskaffa jobbskatteavdraget. Då tackar de också nej till 60 000 arbetstillfällen och istället chockbeskattar de Sveriges arbetande befolkning med över 1000 kronor i månaden och per person.

Alliansen fick väljarnas stöd att leda Sverige och i och med det förtroende att förändra. Att få till maktskifte var enkelt. Att nå ett värderingsskifte kommer att bli en större utmaning. Därför känns det tryggt att alliansregeringen arbetar för förnyat väljarstöd 2010 och i många mandatperioder framöver.

Fredrik Andersson, stolt centerpartist

torsdag 19 februari 2009

Centerpartiet står för bondsförnuftet!

Året inom kommunpolitiken 2008
Folkets park, tingshuset, friskoledebatten och allvädersbanor på IP. Centerpartiet vågar ifrågasätta ärendegången vid upphandlingsförfarande när vi anser att det inte går rätt till. Centerpartiet låser inte fast sig i gamla hjulspår när vi ska fatta beslut utan ser nya möjligheter genom att väga alternativ mot varandra för att kunna fatta kloka beslut. Centerpartiet står för bondförnuftet i Köpings kommunpolitik!

Under året så har jag bla skrivit följande motioner:
Inför en utmanarrätt för kommunala tjänster - avslag
Ta vara på Köpings Tingshus - avslag

Viktiga beslut i kommunfullmäktige:
Antagande av detaljplan för Östanås 1:1 (gång- och cykelpassage över Ringvägen - ersättning för tunnel)
Hamnutredning - ansvarsfördelning mellan Köpings kommun och Mälarhamnar AB
Förlikningsavtal Falkvägen
Överföring av det samlade ansvaret för sotningsverksamheten till Västra Mälardalens Kommunalförbund
Folkets Park (26 000 000 kr) - yrkade återremiss
Detaljplan för del av kv Fylgia och Gautiod (möjligt att uppföra ca 20 friliggande enbostadshus/NCC)
Fjärrvärme till Hästens fabrik på Nya Hamnvägen
Mälarhamnar - investering i ny tältduk (1 600 000 kr)
Energideklaration gällande kommunens fastigheter (500 000 kr)
Förköp av fastigheten Köping Ängeby 4:9 (335 000 kr)

Viktiga beslut i KS:
Utbyggnad av förskolan Lärkan, projektering (285 000 kr)
Folkets Park, sanering av miljöfarligt byggnadsmaterial (300 000 kr)
Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet, nio fastigheter på Björke 1:12
Tilläggsanslag för utökning av antalet intagningsplatser på byggprogrammet på Ullvigymnasiet Försköning av Stora Torget
Fjärrvärmeomläggning i Östra Långgatan, del 2 (sträckan Stora gatan - Nygatan)
Forum för Kuggteknik (ekonomiskt stöd till en allmänt näringslivsfrämjande åtgärd, 100 000 kr)
Akustikåtgärder, Malmahallen (200 000 kr)
Energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter ( 560 000 kr genom särskilt anslag för miljö- och klimatåtgärder)
Sammanläggning av valdistrikt
Allvädersbanor på IP (4 426 000 kr ur KS investeringsreserv) - yrkade återremiss/deltog inte i beslut
Utbyggnad av förskolan Lärkan samt renovering av kök (3 550 000 kr)
Överenskommelse med kommunchef

Ikväll är det kretsårsmöte kl 19 i lokalen. Inbjudna är alla medlemmar i kretsen samt mdverkande Jörgen Johansson, riksdagsledamot ifrån Arboga och landstingsrådet Birgitta Andersson.

Blir en spännnade kväll! Nu ska jag iväg till Natilus och träna...

onsdag 11 februari 2009

Åreäventyr var dag till på söndag!

Ikväll sätter jag mig på nattåget till Åre. Imorgonbitti är det jag som åker snowboard nerför skutans pister med ett par vänner hack i häl.

Vi kommer bo på Totthotell som ligger alldels i backen. Leva gott och ha det fantastiskt roligt!

Var lugn jag har med mig kameran. Men jag planerar inte så värst mycket bloggande eller facebookande på ett par dagar. Bara njuta av livet! Har dock ett par insändare/debattartiklar att skriva.

Känns skönt att få snurr på vardagen igen med energidebatten!

tisdag 10 februari 2009

Centerpartiet lägger grunden för en hållbar energiomställning!

Debattartikel publicerad i bärgslagsbladet 11feb och på magazin24

Som första land i världen presenterar Sverige en konkret strategi för att bryta beroendet av fossil energi. Det ökar konkurrenskraften, stärker försörjningstryggheten och möter klimathotet.Den svenska elförsörjningen bygger i dag i princip bara på kärnkraft och vattenkraft. Nu ska vi ha ett till ben, det nya förnyelsebara som vind och bioenergi, för att minska sårbarheten och beroendet.

Centerpartiet har återigen varit med och skrivit ett nytt blad i svensk politisk historia. Det förnybara får med denna uppgörelse ny kraft att expandera och bli en central del i en hållbar energiförsörjning. Vår övertygelse om att de förnybara energikällorna hör framtiden till har slagits fast i svensk energipolitik.

Med utgångspunkt i långsiktiga spelregler, trygghet och höga ambitioner för klimatet har Centerpartiet nu kommit till en överenskommelse med övriga Allianspartier. Den innebär att dessa värden säkerställs och att Sverige med stolthet och stärkt förtroende kan gå in i rollen som EU:s ordförandeland och de pågående förhandlingarna om en internationell klimatöverenskommelse.

Uppgörelsen ger också efterlängtade svar till näringsliv och investerare som så länge frågat efter tydliga besked och en färdriktning i energipolitiken. Nu ger vi besked och riktlinjer som minskar sårbarheten och ökar försörjningstryggheten. Nu klargörs att den förnybara energin får spela en större roll i svensk energipolitik och att kärnkraften i framtiden ska fungera på marknadens villkor.

Allt detta är viktigt för att investeringar ska komma till stånd och Sverige fortsatt ska ligga i framkant i klimatarbetet och omställningen till en miljödriven ekonomi. För Centerpartiet har det under många år varit en självklar prioritering att få till stånd ett stadigt tredje ben bestående av förnybara produktionstekniker i elförsörjningen. Med den överenskommelse som nu finns har vi lagt en stadig och framtidsinriktad grund för en hållbar grön energiomställning.

Fredrik Andersson (c)

måndag 9 februari 2009

Bilder från Kommundagarna Visby

Och som vi affischerade...

Gänget som bemannade Politikerskolemontern

Köpingsmodellen av Politikerskola lockade många till diskussion

Per-Anders och jag utmanade - konkurrens är bra även för Centerpartiets gruppledare!

söndag 8 februari 2009

Jag vill också investera långsiktigt i vindkraft!

Tack vare den senaste energiöverenskommelsen mellan regeringspartierna så tror jag mer än tidigare på en alliansseger 2010. Det har också sänt ut tydliga signaler till marknaden om att investera i det förnybara. Det tycker jag är oerhört positivt!

Jag har bestämt mig för att bli mer insatt i vindkraft. Första steget för mig är att bli medlem i SERO Ungdom, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation där min vän Olof Karlsson är en drivande eldsjäl. Efter det ska jag se över möjligheten att bli delägare i ett vindkraftverk. Jag tänker att det kan vara ett bra sätt att pensionsspara, se sina pengar snurra och snurra men också skapa något positivt.

95% förnybar Centerpolitik leder till alliansseger 2010!

Det ledarskap och det mod som Maud Olofsson visar när hon går upp på scenen inför 300 centerpartistiska kommunpolitiker och förklara sitt agerande i energi och klimatuppgörelsen var för mig ett historiskt ögonblick!

Under 30års tid så har vi Centerpartister haft fokus på att vara emot kärnkraften. Idag vilar vår energiförsörjning på två ben. Det är vattenkraften och kärnkraften som stort sett utgör hälften var, sen finns det ytterst lite av övrigt förnyelsebar. Alltså trots att Centerpartiet och flera andra partier haft som fokus att vara emot kärnkraft så har vi mer kärnkraft än någonsin! har vi haft fel fokus under hela denna tid, att bara vara emot? Har vi gjort för lite för att utveckla och ta tillvara på det förnyelsebara - vindkraft, solenergi, kraftvärme (bioenergi)...
Uppenbart blir svaret Ja.

När Maud pratade till mig och fler av mina centerkollegor i helgen så kände jag igen det hon sa om fokus och kraften i att vara för något. Tänk dig själv hur mycket som du säger till dig själv att du INTE ska göra, tycka, tänka, TÄNK när jag istället lägger energin på saker som jag VILL göra, FOKUSERA på det som är positivt och i den riktning som ger energi inte tar.

Centerpartiet har inte ändrat uppfattning i kärnkraftsfrågan, men vi vet att våra ansträngningar att komma bort ifrån kärnkraften inte har fungerat de senaste 30åren, då är det väl dags att pröva en annan modell, en annan väg, ett annat fokus! Goda resultat kommer genom att göra stora satsningar på något som vi är för - det förnybara!

Maud säger det mycket bra på centerpartiet.se
"- Jag har funderat länge på om strategin att vara emot (kärnkraften) är den bästa strategin, eller om ska jag satsa min energi på att vara för? För den polarisering som funnits i energidebatten har inte varit bra för Sverige.
Hon menade att hon därför lyssnat på dem som är för kärnkraften och också försökt få dem att förstå Centerpartiet och bli intresserade av det förnybara.
- Jag har bestämt mig för att jag ska ägna den mesta energin åt det jag är för – inte emot. För att vi skulle få med allt vi ville var vi tvungna att respektera att det fanns tre andra partier som vill kunna byta ut reaktorer. "

Att regera och leda är ett ansvar som också kräver förmågan att kunna kompromissa. Och när vi kollar igenom energiöverenskommelsen så kan vi centerpartister vara väldigt stolta då 95% av det som står där är Centerpolitik.

Tack Maud för att du visar mod och ledarskap!