lördag 24 november 2007

Äntligen har jag tagit körkort!

Vad är en studiecirkel ? Vad pysslar studieförbundet vuxenskola med? och byter man inte bara tåg i hallsberg?

Det är kanske är några av dom frågorna som du vill ställa mig efter helgens äventyr :)

Jag har tagit körkort!

Jag har tagit körkort som studiecirkelledare och är numera en kvalificerad cirkelledare! Något vilket jag givetvis är mycket stolt över och kommer ha stor använding för i mitt fortsatta cirkel och ledarskapsarbete.

Steg tre gick jag i helgen i Hallsberg tillsammans med 20-talet andra cirkelledare ifrån region Södra Mellan Sverige (SMS). Det var en mycket givande helg, med kurspass om ledarskap - deltagarprofiler - att vi behöver ta ett par kliv tillbaka i folkbildningen för att återigen driva på i våra idéfrågor.

Centerpartiet tillsammans med LRF och Folkpartiet är grundorganisationerna i Studieförbundet Vuxenskola. I SV driver man i huvudsak studiecirklar. En studiecirkel går man till av fri vilja för att bilda sig! Det är ingen kurs där läraren står och lär ut. Det är gruppstyrd verksamhet - och alla deltagare är lika viktiga. Tillsammans får man saker och ting att hända genom grupprocessen. Ledarens uppgift är just att leda.

Det finns väldigt många olika cirklar som man kan ta del av, en del cirklar har en mindre deltagaravgift andra som tex den som jag leder är avgiftsfri.

Jag rekommender alla ta kontakt med sitt studieförbund för att gå med i en cirkel. Du kommer inte att ångra dig. Och kom ihåg att det är Studieförbundet Vuxenskola som har dom bästa cirklarna.

Gå framåt - gå i cirkel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar