torsdag 1 december 2011

195. Bysmedjan

Fantastiskt hantverk, smide och dikt


På företaget websida kan vi ta del av det fantastiska hantverk som sker på Bysmedjan Brönnesta. Men också det där lilla extra som erbjuds, nämligen diktkonst. Här kommer ett smakprov


"Bysmeden

Han är mästare han och smed
ett skrå han bär med värdighet och ära
Hans bana är lång hans kuskap bred
men länge än finns mycket att lära

Det ekar bastant när som släggan slår
emot städets blanka och hårda bana
Tung är hans sving mot stålet han slår
hans armar är starka och vana

Andlöst stilla som ett öga mot skyn
ruvar i mörkret den vackraste kärn
Med pikar och håvar han letar i dyn
av det ädlaste ting - sitt järn

Han smider dina lås, hängslen och haspar
botar dina knarrande åkdon
Svinglar och bogträ han hyvlar och raspar
och delar sitt bröd med fattiga hjon

Slocknat har härden och solen gått ner
dimslöjan lagt sig över myr och hed
och städet fått ro och klingar ej mer
Han är mästare han och smed"


Kontakta företaget via websidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar