tisdag 25 oktober 2011

42. Höglandets honung

Lars-Görans bisyssla blev heltidssyssla


Lars-Göran började som biodlare på hobbybasis 1982. Hans intresse för natur, men också för att göra affärer, blev en drivkraft för att successivt gå över från lärare till egen företagare. Ett handelsbolag startades 1987 och tjugo år senare omvandlades det till ett aktiebolag då Lars-Göran började arbeta heltid med Höglandet honung.

Affärsidén bygger i första hand på närproduktion. De egna bikuporna placeras ut runt om i Småland, på olika marker för att få olika sorters honungssmaker. Honungen säljs till ett hundratal butiker i Småland. Lars-Göran har själv åkt runt till butikscheferna och sålt in varumärket. källa: lrf.se

Läs mer om företaget här och på företagets websida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar