onsdag 26 oktober 2011

47. Skärvångens jordbruk och bymejeri


Att vända en trend - En framgångssaga


De tre jordbruksfamiljerna Olsson, Magnusson och Norrman gick samman strax innan milleniumskiftet, resten är historia. "Skärvångens bymejeri är en framgångssaga som tål att berättas om. I en Jämtländsk by, 800 meter från kalfjället och nio mil från Östersund har man vänt utvecklingstrenden med nedläggning och inflyttning till städerna. I Skärvången såg utvecklingen ut precis som i alla andra byar här uppe. Här i byn gick vi på femtio år från femhundra till 53 invånare. När vi startade upp fanns bara tre mjölkgårdar kvar. 
Det säger Tor Norrman, verksamhetsledare och tillsammans med Roland Norrman Svensson en av de tre familjer som startade mejeriet. På tio år har de lyckats göra Skärvång- ens bymejeri till kommunens största turistmål och områdets största ar- betsplats med 25 anställda i mejeri, lantbruk och lager. Här tillverkas över tjugo olika sorters mögelostar på mjölk från 400 getter och 70 kor." källa lrf.se


Företaget består av två AB, Jordbruket, moderbolag, och Bymejeriet. Ägare är familjerna Olsson, Magnusson och Norrman. Företagsidé: Att driva jordbruket i Skärvången, och därmed bevara bygdens marker öppna. Att förädla den egna mjölken från våra kor och getter till dessertost, och därmed skapa arbetstillfällen för bygdens folk. Företaget slutprodukt är dessertost från mjölk från byns kor och getter. källa: bymejeriet.se

För mer information av företaget se websidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar