onsdag 26 oktober 2011

49. Senneby Trädgård

Brett utbud ekologisk produktion

För Britt-Inger Nilsson och Dan Johansson på Senneby Trädgård har det alltid varit självklart att sälja så direkt till konsument som möjligt. Tillsammans driver de ett ekologiskt jordbruk med grönsaksodling och lammproduktion. 

Gården, ligger ute på Väddö i Roslagens skärgård. Idag är de båda heltidssysselsatta i företaget
− Folk tycker att det är så roligt när de kan komma ut till gården och handla, och det ger oss så mycket energi till att fortsätta utveckla vår verksamhet, säger Dan. För oss är det också viktigt att våra kunder tycker det är intressant med mat och hur den har kommit till.

Senneby trädgård är ett ekologiskt drivet skärgårdsjordbruk på Väddö i Roslagen. Företaget har förutom spannmåls- och vallodling specialiserat sig på odling av trädgårdsgrödor och fårskötsel. Gården kontrolleras av KRAV, vilket garanterar riktigheten i odling för dig som konsument. Det mesta av det som produceras säljes direkt i gårdsbutiken. Den andra benet står det goda samarbetet med den lokala ICA-butik för. En mindre del säljs till andra  butiker och krogar. Under hösten säljer företaget lammkött från de egna djuren - kontrollerad ekologisk produktion förstås - efter småskalig slakt på närbelägna Skebo slakteri. Att sälja i gårdsbutik direkt till konsumenten ger ett "ansikte" åt den mat kunderna ska äta. De vet att det som de äter är odlat på gården hos Britt-Inger Nilsson och Dan Johansson som står och säljer. Här blir det tillfälle för många intressanta pratstunder och diskussioner. Kanske lyckas entreprenörerna genom detta skapa nyfikenhet och ett större intresse för vad mat egentligen är och hur den odlats. Här blir kvalitet viktigare än kvantitet. 


För mer information om företaget se websidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar