lördag 12 november 2011

125. Flattinge Smådjurskremering

Ett värdigt avslut för våra sällskapsdjur

"Flemming Carl Rolin Andersson är entreprenören som genom sin investering i en byggnad för ett krematorium erbjuda kremering av sällskapsdjur i sitt närområde. Han har investerat i en ny byggnad där han kan ta emot människor som vill lämna in sina sällskapsdjur till kremering. Han hämtar även djur i närområdet. I byggnaden finns ett litet ombonat rum där man får tillfälle att slå sig ner och få möjlighet att säga farväl till sitt djur. Flemming erbjuder kremering av sällskapsdjur, allt från den lilla hamstern till de största hundarna. Han har valt att rikta in sig på sällskapsdjur och kommer inte att börja med kremering av hästar. Han tror själv att det är bättre att hålla det isär och kunna ägna sig åt kunderna som kommer med sina sällskapsdjur.

Det finns möjlighet att få med sig askan hem i en urna som man själv får välja ut eller att lämna kvar askan. Den aska som lämnas kvar sprids sedan i en minneslund i närområdet. Om man har ett mindre djur kan man vänta tills kremeringen är färdig och ta med sig askan i en urna hem. På så sätt slipper kunden åka dit två gånger vilket för många skulle kunna vara psykiskt psykiskt. Till krematoriet är det bra skyltat och därmed lätt att hitta.

Genom att investera i en byggnad med ugnar för kremering har Flemming startat en verksamhet på landsbygden. Innan investeringen genomfördes fanns närmsta krematorium i Hässleholm, Falkenberg, Kisa och Karlskrona. Genom investeringen kan Flemming erbjuda kremering av sällskapsdjur för kunder som annars hade fått åka långa sträckor med sina djur. Kunderna kan till och med vänta tills kremeringen är klar. Flemming erbjuder kunden ett värdigt avslut för deras sällskapsdjur. Genom ärlighet och öppenhet får kunden veta hur djuren kommer att hanteras och när kremeringen kommer att ske. De kan slå sig ner i ett speciellt rum för att hantera sitt sorgearbete, där kan de även välja vilken urna deras djur ska ha eller om djuret ska spridas i minneslunden. Den minneslund där djuren ska spridas är snart klar och uppskattas av många kunder. I minneslunden finns det en liten paviljong dit kunden alltid är välkommen att slå sig ner för att minnas.

Investeringen i ett krematorium ger Flemming möjlighet att erbjuda ett värdigt avslut för våra sällskapsdjur. Allt från en liten hamster till en stor Grand danois kan kremeras på anläggningen. Genom att visa stor respekt och att vara ärlig ger Flemming sina kunder möjligheten att bearbeta sin sorg på plats." källa

Läs mer om verksamheten på websidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar