fredag 25 november 2011

166. Stenspers Gård

Aberdeen Angus


På företagets websida kan vi läsa följande om företaget "Stenspers är en gård med 100-årig tradition. Gården drivs idag av oss Tommy och Robert Johnson (Johnsons Lantbruk). Vi har tagit över gården efter vår far John, som i sin tur hade tagit över efter sin far Per Jonsson – även kallad Stens-Per.


Stenspers Gård består av 270 hektar brukad åkermark (inkl. arrenden) och ytterligare 40 hektar naturbetesmark. Vi har uppfödning och försäljning av livdjur (Aberdeen Angus) och erbjuder också gårdsförsäljning av kött från våra egna djur.


Vid sidan om vårt lantbruk bedriver vi en omfattande maskinstationsverksamhet - vi åtar oss alla typer av körslor. Vi har också försäljning av foder och strö samt återvinning av hästgödsel." källa


Kontakta företaget via websidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar