fredag 25 november 2011

167. SwePharm

Årets Landsbygdsinnovation har skapat en länk mellan lantbruk och hälsokostindustrin


"Med ett genuint intresse för växter och odling, kombinerat med ett biokemiskt intresse för växternas innehåll, driver Malin Olbe och Gösta Lilius företaget SwePharm AB. Ur jordbruksprodukter, medicinalväxter och bär utvinner de extrakt som sedan säljs vidare till andra företag.


Gösta och Malin är båda agronomer i grunden och har därefter doktorerat i biokemi. Tillsammans driver de jordbruk inom företaget Kullagårdens HB, men de har också företaget SwePharm AB – en fabrik och ett laboratorium där de arbetar med att utvinna växtextrakt. Extrakten säljer de sedan vidare till företag, både inom och utom Sverige, som använder dem som råvara i hälsokost, functional food och växtbaserade läkemedel.


– Det finns ett brett användningsområde för våra produkter och vi arbetar kontinuerligt med vidareutveckling för att ta fram nya extrakt, säger Malin. Det gör vi i ett nära samarbete med forskare från Lunds Universitet och SLU i Alnarp. Just nu arbetar vi bland annat med att utvinna en substans från spenat som påverkar aptitregleringen.


Länken mellan lantbruk och hälsokost
SwePharm samverkan även med lantbrukarna runt omkring sin egen gård. För medan vissa av grödorna odlas av Malin och Gösta själva, köps andra in från lantbrukare i närheten.
– Vår nisch är att vara en länk mellan lantbruk och andra branscher och att vidga användningsområdena för olika grödor, säger Malin. Vi tillför ett nytt tänk och en biokemisk synvinkel, något som vi upplever att lantbrukarna runt omkring oss tycker är positivt. Malin menar att många lantbrukare är innovativa och bra på att hitta nya lösningar och användningsområden för sina produkter. Därför ser de SwePharm som ännu ett sätt att få avsättning för sina produkter. Att SwePharms krav på exempelvis kvalitet ofta är väldigt höga, är inget som upplevs som negativt.


Sverigeledande är målet
SwePharm har varit igång sedan 2010 och under det här året hoppas man komma upp i full produktion. Det långsiktiga målet är att bli ledande i Sverige när det gäller växtextrakter med biokemisk inriktning.
– Landsbygdsstödet var ganska avgörande för omfattningen av de satsningar och investeringar som vi har gjort, säger Malin. Inom det närmsta året lär vi se hur väl satsningen slår igenom, men vi har redan nu nya idéer på produkter och samarbeten. Även forskare hör av sig med förslag som de vill att vi arbetar vidare med. Så det är ett otroligt roligt och spännande område som vi jobbar inom!
Swepharm AB har har nominerats i kategorin "Årets landsbygdsinnovation" på Skånes Landsbygdsgala som gick av stapeln i april månad." källa


Kontakta företaget via websidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar