måndag 14 november 2011

139. Galleri Örsta

Unik formgivning höjer upplevelsen

På företagets websida kan vi läsa "Galleri Örsta bildades 1992. Ägare är Anders och Birgitta Fasth. Anders är även projektledare för Konst på Hög sedan start. Gården är en före detta jordbruksfastighet från 1891. På gården finns en flygelbyggnad som inrymmer ett konstgalleri. Under åren har vi samarbetat med både nationellt och internationellt kända konstnärer." källa


Makarna Fasth har tack vare ett brinnande intresse för konst, stor kunskap och engagemang förverkligat en attraktiv investering i ett nytt konstgalleri med unik formgivning och funktionalitet som höjer upplevelsen för besökare och projicerar konsten på ett förtjänstfullt sätt. Det nya konstgalleriet bidrar till att fler kända konstnärer ställer ut sina alster för visning och försäljning. Galleriet är ritat av den internationellt kända arkitektbyrån Claesson, Koivisto och Rune. Byggnaden fasad har ett ytskikt av millimeterstora glaspärlor. När fasadbelysningen tänds mot byggnaden kan färgsättningen ändras efter önskemål. Glasfasaden medför också att det naturliga ljuset reflekteras på många olika sätt. Byggnaden har höga ljusinsläpp som bildar till en förstärkt rymd i det inre rummet som är delat i olika sektioner med avpassade väggformationer med passager mellan sektionerna. Ljussättningen bidrar till att konsten kan projiceras på ett mycket fördelaktigt sätt som ökar attraktionskraften och upplevelsen för besökarna och ger mervärden för alla aktörer. Stora grupper kan tas emot för visning, guidning och försäljning. Företagarna har tack vare ett mångårigt uppbyggt kontaktnät inom konstvärlden fått möjlighet att sälja konst mot avtalade provisionsersättningar med ekonomisk långsiktig bärkraft. Konstgalleriet är en viktig kugge i den satsning som Kumla kommun gör för konsten. Det nya konstgalleriet har ökat antalet besökanden och utgör en mötesplats för levande landsbygd." källa


Läs mer på företagets websida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar