lördag 5 november 2011

92. Hälla Kvarn

Ett företag i generationer

Hälla Kvarn har en gedigen och stolt historia. Företaget erbjuder malning av foder. Rensning och betning av utsäde. Handel med växtskyddsprodukter, utsäde, gödning och fågelfrö. Försäljning från butik (rågbröd, mjöl m m). källa: hallakvarn.se

Kontakta företaget via websidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar