söndag 20 november 2011

149. Taigans Småbruk

Lönsamhet i björkodling


"Det finns efterfrågan på björkplantor, och Ann-Helen har tidigare grävt upp lämpliga friväxande plantor i skogen för försäljning. I vår kom hon igång och planterade 50 björkar, men målet är att kunna sälja 200-300 björkplantor per år. Och det är lönsamt, har Ann-Helen förstått. Kommuner och andra betalar bra för björkarna, men i dag kommer de ofta från sydligare delar av Sverige.
- Men det är bökigt, och har man de i plantskola tar de sig bättre. Man kan beskära rotsystemet så att det blir tätare. Då klarar sig plantorna bättre och det blir lättare att omplantera för kunden när inte rotsystemet är så utbrett, förklarar Ann-Helen.
- Det känns bakvänt när vi har björk häruppe. Dessutom så klarar inte de björkarna klimatet lika bra som de som växer här, menar Ann-Helen. Byn Strömnäs, där hennes björkar drivs upp, ligger på 300 meter över havet.
- Jag tror inte det finns någon annan som säljer björk från så hög höjd i Sverige. När plantorna sedan flyttas kommer de till en bättre växtzon, konstaterar Tord. Ann-Helen planerar inte att vända sig till kommunerna, de efterfrågar för stora volymer och vill också ha buskar och andra växter när de beställer, utan till kyrkogårdar, och de som behöver restaurera björkallér. För det sistnämnda finns statliga bidrag att söka för den som vill ha jobbet gjort." källa
Kontakta företaget via websidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar