tisdag 22 november 2011

157. Olors gård

Prisas för gärdsgårdar


"Sven-Olof och Anna-Karin Sundberg driver gården Olors i Storvik, som har funnits sedan mitten av 1800-talet. Där finns också de klassiska gärdsgårdarna av trä, ett kulturminnesmärke som Sven-Olof och Anna-Karin Sundberg bestämt sig för att slå vakt om.

– Det handlar om kulturminnesmärken som är på väg att försvinna, och de är viktiga att bevara. Sedan är det praktiskt eftersom att lammen inte riskerar att gå in i elstängsel, säger Sven-Olof Sundberg.
Arbetet har också bidragit till att de är nominerade till Årets lantbruksföretag i Gävleborgs län. En utmärkelse som delas ut av länsstyrelsen och LRF. I motiveringen till deras nominering står bland annat ”Gårdens byggnader och omgivningar visar att natur- och kulturvärden är viktiga för brukarna.”
– Det är jättekul att småbrukare som vi blir ihågkomna och nominerade. Man får ju uppmärksamhet, och äran om man vinner, säger de båda.
De har sammanlagt ungefär en kilometer gärdsgårdar som de vill bevara. När de läste informationsbladet Landsbygdsnytt såg de att man kunde söka bidrag för arbetet med att bevara de historiska landmärkena. Länsstyrelsen erbjuder ett stöd som heter Utvald miljö där man bland annat kan söka pengar för att bevara historisk odlingsmark.
– Det var helt avgörande att vi kunde få bidrag, annars hade vi nog inte haft råd att arbeta med bevarandet, säger Sven-Olof Sundberg.
– Vi har ambitionen att bibehålla det historiska och då är det kul att det finns ett allmänintresse. Det är ju både praktiskt och vackert för ögat, säger Sven-Olof.
Anna-Karins pappa tänkte likadant när han hade gården och rustade gärdsgårdarna.
– Han fick lite gliringar när alla skaffade elstängsel och han fortsatte med gärdsgårdarna. Men på senare år var det ingen som sade något. Då blev det mer accepterat, säger Anna-Karin." källa
Läs mer om företaget här, här och här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar