söndag 6 november 2011

98. Trångsviksbolaget


Trångsvikens ambassadörer

På företagets websida kan vi läsa "Trångsviksbolaget är en samhällsentreprenör som vill skapa innovativa, tillväxtfrämjande och samhällsnyttiga lösningar på kommersiella grunder, i syfte att skapa lokal och regional utveckling. Detta gör vi framförallt genom att stödja företag och företagare i olika tillväxtfaser, vi tillför själva eller genom vårt nätverk kunskap och kapital.


Trångsviksbolagets verksamheter:
  • äger och förvaltar idag ca 6500m2 industrilokaler samt en mindre del kontorslokaler.
  • Hyresgäster är ett antal lokala företag.
  • Trångsviksbolaget arbetar aktivt för att öka företagandet i regionen. 
  • Trångsviksbolaget driver 3 offentligt finansierade projekt:
  • Steget till eget  med syfte att öka företagandet och genom modellen VÄXLA underlätta generationsväxlingar och ägarbyten i företag.
  • FRC finansiellt resurscentrum med syfte att öka tillgången på riskkapital i regionen.
  • Samhällsentreprenör med syfte att definiera och utveckla begreppet och samhällsentreprenör." källa trangsviksbolaget.se
Kontakta företaget via websidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar