söndag 27 november 2011

171. Hästfysioterapeut Caroline Stenman

Behandling för hästen


På företagets websida så presenterar företaget sig så här "Mitt namn är Caroline Stenman och är diplomerad Equiterapeut sedan 2003. I den två åriga equiterapeut utbildningen ingår bl a kiropraktik, massage, laserterapi, akupunktur, stretching, biomekanik och närningsfysiologi.
Jag behandlar i huvudsak veterinärundersökta hästar som bl.a. har fått sträckningar och muskelbrisningar och gör även förebyggande behandlingar för tävlingshästar. Min kundkrets befinner sig idag inom ett stort geografiskt område som sträcker sig från Örebro i väst till Stockholm i öst. 2009 -2011 vidarutbildning i Holland , Focus on the Equine spine.

Ambulerande verksamhet
Det finns ett växande intresse och behov av equiterapeuter/hästfysioterapeuter och efterfrågan på våra tjänster bara ökar. Min arbetsdag består i huvudsak i att jag reser runt till olika stall och behandlar hästar men före besöket begär jag en beskriving/redogörelse av tillståndet på hästen och gör därefter en första bedömning som jag skriftligen registrerar för respektive häst.  
På plats gör jag sedan en första undersökning och ger därefter ett utlåtande och med ägarens samtycke börjar vi behandlingen som i de flesta muskel- och sträckningsåkommor behöver upprepas. I de fall som behöver intensiv behandling rekommenderar jag att behandla hästen hemma på gården. Allting jounalförs noga.

Konvalescenter/Rehabiliterig
I dessa fall som behöver intensiva behandlingarna under en längre tid t ex skadade hästar som kräver daglig behandling samt hästar som är svåra att diagnostisera och om problemet har funnits där en längre tid då kan kunden få erbjudandet att stalla upp hästen hos mig under en period för att jag ska snabbare kunna fastställa behandlingsform. Detta är mycket populärt och tas ofta emot med stor tacksamhet av kunden. Tillsammans men mycket  kompetenta veterinärer gör vi den optimala behandlingen för din häst.


Kontakta företaget via websidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar