söndag 20 november 2011

142. Alterdalens Morötter

Med rötterna från Amerika


"Norrbottens största yrkesodlare av morötter är en amerikanska. Tanya Hultman, som är gift med svenske Håkan, som framgångsrikt driver företaget Alterdalens Morötter i Altersbruk, Piteå. I dag odlar de morötter på fyra hektar och potatis på en lika stor yta. Men att odla morötter i norr skiljer sig markant från i södra Sverige, och eftersom ingen tidigare hade yrkesodlat grödan i Norrbotten, fick Tanya prova sig fram med olika odlingstekniker." källa

Kontakta företaget via websidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar